UID: 18469591

Ing. Peter Jurenka

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Chorvátsky Grob
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Jurenka
Rubínová 10, 900 25, Chorvátsky Grob, Slovenská republika
IČO: 42183430, DIČ: 1081227158
neuvedený
jurenka.peter@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5531 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5531*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5531*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.09.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5531 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.09.2010 Stav členstva od: 28.09.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 28.09.2010