UID: 18539411

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENAU s. r. o.
Komárany 59, 093 03, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 50444026, DIČ: 2120340167, IČ DPH: SK2120340167
0949/803607
fedorcak@enau.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5986 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 5986*I2
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 09.04.2019
Špecifikácia: miestne vodovody, kanalizácie, studne, odvodnenie parkovísk a ČOV Osvedčenie: 5986*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.04.2019
Evidenčné č.: 5986 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5986*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 17.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5986*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Evidenčné č.: 5986 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5986*I4
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 17.03.2014
Špecifikácia: ústredné vykurovanie Osvedčenie: 5986*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Evidenčné č.: 5986 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5986*I4
Podkategória: 550 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 17.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5986*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Evidenčné č.: 344 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 344*1*2016
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 24.05.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 344*1*2016
Stav odbornosti: Aktívna od 13.05.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.05.2016
Evidenčné č.: 344 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 344*2*2014
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 13.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 344*2*2014
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 13.03.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 5986 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2014 Stav členstva od: 17.03.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 17.03.2014