UID: 18579911

Ing. Ján Gajdoš

Prešovský kraj, okres Bardejov, mesto Bardejov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Amberg Engineering, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
www.amberg.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5994 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5994*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5994*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 02.07.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 5994 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 02.07.2014 Stav členstva od: 02.07.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 02.07.2014