UID: 14849291

Ing. Ladislav Janeček

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Most pri Bratislave
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Monitio, s.r.o.
Kutlíkova 13/C, 851 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36837083, DIČ: 2022462640, IČ DPH: SK2022462640
0911/230926
monitio@monitio.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0457 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0457*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0457*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Evidenčné č.: 192 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 192*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 192*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0457 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 23.08.2016
Žilina 03.05.2001 22.08.2016