UID: 14090701

Ing. Ladislav Kravčík

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KLAD PLUS
Volgogradská 10, 080 01, Prešov
neuvedený
D1853@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03824 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03824*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03824*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.08.2020 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1273 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1273*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 1273*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Evidenčné č.: 1273 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1273*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 1273*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 1273 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 01.01.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D1853 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.02.2014 Stav členstva od: 01.02.2014
Prijatie žiadosti: od 01.01.2014 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.02.2014
Košice 28.05.2001 31.12.2013