UID: 14119611

Ing. Ladislav Komlóssy

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PIO CHEMPIK Bratislava a.s.
Trenčianska 47, 820 05, Bratislava
IČO: 31407242
neuvedený
D1869@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0473 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0473*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 12.02.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 0473*Z*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 13.02.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 12.02.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 0473 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 13.02.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D1869 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.03.2014 Stav členstva od: 01.03.2014
Prijatie žiadosti: od 13.02.2014 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 01.03.2014
Bratislava 03.05.2001 12.02.2014