UID: 14169801

Ing. Peter Hašan

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Ratnovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Hašan RAING
č. 341, 922 31, Ratnovce
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02364 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02364*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02364*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 02181 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02181*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02181*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 298 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 298*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 298*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2177 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2177*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 28.02.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 2177*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.03.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 28.02.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 2177 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 01.03.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D1871 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.04.2014 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: od 01.03.2014 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 01.04.2014 31.12.2019
Trnava 30.10.2001 28.02.2014