UID: 14389301

Ing. Vladislav Martynek

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Vrútky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Tecon
Banská Bystrica
neuvedený
D1638@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05105 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05105*24-34*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05105*24-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 05105 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 05105*24-34*
Podkategória: 34 tepelné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05105*24-34*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 04671 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04671
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 04671
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 04671 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04671
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 04671
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 04671 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 04671
Podkategória: 33 elektrotechnické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 04671
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 04671 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 04671
Podkategória: 34 tepelné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 04671
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 04671 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 04671
Podkategória: 35 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 04671
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 04671 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 04671
Podkategória: 36 výrobné technologické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 04671
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Člen komory
Evidenčné č.: D1638 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.05.2009 Stav členstva od: 01.05.2009
Prijatie žiadosti: od 24.04.2009 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 01.05.2009