UID: 14429292

Ing. Vladimír Mathia

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mathia Vladimír, Ing.
Požiarnická 25, 080 01, Prešov
neuvedený
D1645@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05149 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05149*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05149*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.02.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Evidenčné č.: 04706 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04706*10-30*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04706*10-30*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.02.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Evidenčné č.: 04706 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 04706*10-30*
Podkategória: 30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04706*10-30*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.02.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Evidenčné č.: 311 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 311*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 311*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: D1645 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.07.2009 Stav členstva od: 01.07.2009
Prijatie žiadosti: od 26.06.2009 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.07.2009