UID: 14400701

Ing. arch. Štefan Macháč

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s.
Gajova 4, 813 16, Bratislava
neuvedený
D1866@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0963 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0963*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.01.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 0963*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.02.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.01.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 0963 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 01.02.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D1866 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.03.2014 Stav členstva od: 01.03.2014
Prijatie žiadosti: od 01.02.2014 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 01.03.2014
Bratislava 13.06.2001 31.01.2014