UID: 14590411

Ing. Mária Benková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ORGREZ Bratislava
Magnetová 2, 832 14, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2417 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2417*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 04.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 2417*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 05.12.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 04.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 2417 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 05.12.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D1919 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.01.2015 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: od 04.12.2014 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 01.01.2015 31.12.2019
Bratislava 29.11.2001 04.12.2014