UID: 14859511

Ing. Juraj Krumpál

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
J - KOPA
Bajkalská 22, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31370594, DIČ: 2020336901
neuvedený
2238@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2238 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2238*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 20.12.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 2238*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.12.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.12.2017
Evidenčné č.: 2238 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 2238*A*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 20.12.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 2238*A*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.12.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.12.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 2238 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 20.12.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001 19.12.2017