UID: 15000301

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 821 08, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255
02/59274402
ivan.chmurny@stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6450 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6450*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 24.10.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 6450*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.10.2017
Evidenčné č.: 046 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 046*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 046*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 26.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 6450 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.10.2017 Stav členstva od: 24.10.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Evidenčné č.: D1675 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.03.2010 Stav členstva od: 24.10.2017
Prijatie žiadosti: od 19.02.2010 Aktuálny dôvod členstva: Presun za člena ASI
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 24.10.2017
Bratislava 01.03.2010 23.10.2017