UID: 27739111

Ing. Ctibor Hůlka

Zahraničie kraj, okres neuvedený, mesto Žernov, CZ
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DEKPROJEKT s.r.o.
Majerská cesta 96, 974 01, Banská Bystrica
neuvedený
D1686@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 119 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 119*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 119*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Evidenčné č.: 119 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 119*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 119*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 19.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: D1686 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.05.2010 Stav členstva od: 31.12.2017
Prijatie žiadosti: od 23.04.2010 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 01.05.2010