UID: 14890591

doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD.

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Senec
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD. EKOPROM
J. Murgaša 3, 903 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 41033256, DIČ: 1024275560, IČ DPH: SK1024275560
0903/633556
m.mikulas@centrum.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2714 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2714*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2714*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 11891 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11891
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11891
Stav odbornosti: Aktívna od 09.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2011
Evidenčné č.: 11891 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11891
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11891
Stav odbornosti: Aktívna od 09.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2011
Evidenčné č.: 195 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 195*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 195*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010
Evidenčné č.: 195 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 195*2*2010
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 195*2*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 23.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 2714 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001