UID: 13010111

Ing. Teodor Búzik

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00939 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00939*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00939*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 00831 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00831*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00831*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 00831 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00831*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00831*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 00831 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00831*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00831*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001