UID: 14800311

Ing. Jozef Lulkovič

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Lulkovič Fakulta Architektúry STU BA
Nám. Slobody 19, 812 45, Bratislava
IČO: 13953672
neuvedený
3920@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3920 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3920*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 20.07.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 3920*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.08.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.07.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 3920 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 15.04.2013 Stav členstva od: 01.08.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 15.04.2013 31.07.2016
Bratislava 28.05.2002 10.12.2012