UID: 13819711

Ing. Michal Bittner

Prešovský kraj, okres Sabinov, mesto Pečovská Nová Ves
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AGROCONS PO
Jarková 14, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 36453587, DIČ: 2021380977
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1879 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1879*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.10.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 1879*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 31.10.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.10.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 1879 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 31.10.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001 30.10.2019