UID: 14909301

Ing. Alfréd Turčan

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A-Z PROJEKT, s.r.o.
Bytčická 16, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 31634567, DIČ: 2020450564
neuvedený
0444@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0444 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0444*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0444*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Evidenčné č.: 061 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 061*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 061*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0444 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 03.05.2001