UID: 14919511

Ing. Jozef Kovalčík

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVOPROJEKTING
Letná 27, 043 14, Košice, Slovenská republika
IČO: 00188867, DIČ: 2020494663, IČ DPH: SK2020494663
neuvedený
2691@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2691 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2691*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 13.12.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 2691*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 14.12.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 13.12.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 2691 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 14.12.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 13.12.2017