UID: 14929801

Ing. Jozef Mihaľ

Prešovský kraj, okres Bardejov, mesto Hrabovec
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Mihaľ - PROJEKTA
Komárov 66, 086 11, Hrabovec, Slovenská republika
IČO: 14286416
neuvedený
2811@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2811 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2811*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.06.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 2811*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.06.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 2811 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001