UID: 13919211

Milan Kapalla

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03441 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03441*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03441*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 03163 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03163*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03163*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002