UID: 14929021

Ing. Juraj Medvecký

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Medvecký
Púpavová 36A, 841 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 11671378, DIČ: 1020190732, IČ DPH: SK1020190732
neuvedený
2507@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2507 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2507*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2507*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 2507 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 2507*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2507*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 05215 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05215*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05215*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 04773 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04773*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04773*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 2507 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001