UID: 13900401

Ing. Ivan Staňo

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ivan Staňo - energetická certifikácia budov, s.r.o.
Vajanského nábr. 9, 811 02, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07435 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07435*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 07435*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2003
Evidenčné č.: 06655 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06655*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 06655*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2003
Evidenčné č.: 218 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 218*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 218*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Evidenčné č.: 218 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 218*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 218*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008