UID: 13910291

Ján Lučan

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Valča
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04768 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04768*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04768*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 04370 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04370*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04370*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002