UID: 14939711

Ing. Vincent Kabát

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KONSTRUKT
Mierova 1, 821 01, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
3081@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3081 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 3081*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 23.02.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 3081*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 23.02.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 23.02.2017
Evidenčné č.: 3081 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3081*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 23.02.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 3081*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 23.02.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 23.02.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 3081 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 23.02.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002 22.02.2017