UID: 14949791

Ing. Dušan Ladiver

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
VÁHOSTAV - SK
Stará Vajnorská 39, 831 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31356648, DIČ: 2020333216, IČ DPH: SK2020333216
041/5171111
info@vahostav-sk.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3088 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3088*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3088*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 04128 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04128*23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04128*23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Evidenčné č.: 04128 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04128*23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04128*23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3088 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002