UID: 14049091

Ing. Milan Baumgartner

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00393 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka:
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 03.10.1996 Stav osvedčenia:
Evidenčné č.: 00393 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka:
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky:
Špecifikácia: inžinierske konštrukcie Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 03.10.1996 Stav osvedčenia:
Evidenčné č.: 00370 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka:
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Aktívna od 03.10.1996 Stav osvedčenia: