UID: 14979101

Ing. Cyril Kramár

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
CYKR-projekt
Smiková 1/9, 831 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17355915
0905/533827
cykr@orangemail.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3221 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 3221*A*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: komíny Osvedčenie: 3221*A*2-4
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3221 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3221*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3221*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3221 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002