UID: 14989391

Ing. Dušan Bednárik

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Kálnica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Slovenská republika
neuvedený
0332@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0332 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0332*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 0332*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 0332 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 01.01.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 24.01.2001 31.12.2016