UID: 14149801

Vladimír Hrubjak

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02761 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02761*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02761*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 02551 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02551*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02551*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001