UID: 13849291

Ing. Jozef Kurimský

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Kurimský
Kukučínova 23, 040 01, Košice
neuvedený
0094@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0094 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0094*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.05.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0094*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.05.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.05.2019
Evidenčné č.: 0094 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0094*A2
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.05.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0094*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 17.05.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.05.2019
Evidenčné č.: 0094 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0094*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 17.05.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0094*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 17.05.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.05.2019
Evidenčné č.: 04392 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04392*10-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04392*10-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 02.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.05.2002
Evidenčné č.: 04392 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04392*10-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 21.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04392*10-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 02.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.05.2002
Evidenčné č.: 04039 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04039*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04039*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.11.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 0094 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.05.2019 Stav členstva od: 17.05.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Evidenčné č.: D2173 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 25.07.2017 Stav členstva od: 16.05.2019
Prijatie žiadosti: od 24.07.2017 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.05.2019
Košice 25.07.2017 16.05.2019
Košice 13.05.1993 24.07.2017