UID: 14190902

Eugen Jurášek

Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, mesto Turčianske Teplice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03287 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03287*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03287*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001
Evidenčné č.: 03032 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03032*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03032*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2001