UID: 14990811

Ing. Ján Kandrik

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVPROJ
Kukučínova 710, 024 01, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 14164477, DIČ: 1020458153, IČ DPH: SK1020458153
neuvedený
0539@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 29.05.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0539 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0539*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0539*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2001
Evidenčné č.: 03431 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03431*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03431*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 03153 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03153*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03153*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 0539 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.05.2001