UID: 14209502

Anton Haríň

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02346 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02346*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02346*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2001
Evidenčné č.: 02164 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02164*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02164*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2001