UID: 14909291

Ing. Mária Gieciová, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STU Stavebná fakulta
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255
02/59274471
maria.gieciova@stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2842 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2842*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2842*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2842 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001