UID: 14249891

Ing. Pavel Ivanko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Vyšná Boca
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03010 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03010*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03010*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 02785 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02785*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02785*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002