UID: 14249501

Ing. Rudolf Priečinský

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
pArch s.r.o.
Lackova 5, 841 04, Bratislava
IČO: 36667013
neuvedený
2533@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06645 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06645*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06645*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.01.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 06645 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06645*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie: 06645*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.01.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 04950 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04950*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04950*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.07.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 04950 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04950*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie: 04950*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.07.1990 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2533 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2533*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 2533*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 2533 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.11.2011 Stav členstva od: 01.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2011 31.12.2014