UID: 14909811

Ing. Stanislava Horňáková

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HS HSV s.r.o.
Hroncova 2, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 36203611, DIČ: 2020061120, IČ DPH: SK2020061120
055/7983300
0154@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0154 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0154*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0154*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.09.2013
Evidenčné č.: 0154 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0154*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 01.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0154*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.09.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 0154 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.1993 Stav členstva od: 15.12.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.1993