UID: 14259512

Peter Sekan

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07114 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07114*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07114*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 06362 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06362*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06362*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.09.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001