UID: 13879511

Ing. Jozef Granec

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Pútnicka 58, 841 06, Bratislava
neuvedený
3050@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02119 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02119*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02119*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 01952 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01952*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01952*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 01952 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01952*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01952*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1991 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3050 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3050*A*4-1,21
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.09.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3050*A*4-1,21
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.09.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.09.2018
Evidenčné č.: 3050 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 3050*A*4-1,21
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Neaktívna od 01.09.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3050*A*4-1,21
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.09.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.09.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 3050 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 01.09.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002 31.08.2018