UID: 15009491

Ing. Rudolf Emanuel

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EBS Nitra
Jurkovičova 19, 949 11, Nitra, Slovenská republika
IČO: 34317414, DIČ: 1020405892
neuvedený
3039@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3039 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3039*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3039*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 22.01.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3039 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 3039*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3039*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 22.01.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 01602 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01602*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01602*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3039 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002