UID: 15009401

Ing. Daniel Horka

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1, 911 48, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36308862, DIČ: 2020176543, IČ DPH: SK2020176543
032/6577111
2851@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2851 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 2851*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2851*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 07.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 2851 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2851*Z*4-1,22
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2851*Z*4-1,22
Stav odbornosti: Aktívna od 07.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Evidenčné č.: 2851 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-22 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 2851*Z*4-1,22
Podkategória: 422 železnice a dráhy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2851*Z*4-1,22
Stav odbornosti: Aktívna od 07.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2851 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 18.12.2001