UID: 14210003

Gustáv Daniel Záborský

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08999 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08999*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 08999*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 07993 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07993*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07993*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.05.2002