UID: 15009811

Ing. Jaromír Oravec

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PRODING, s.r.o.
Partizánska cesta 3, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 30225388, DIČ: 2020451939
neuvedený
0998@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0998 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0998*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 28.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 0998*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.12.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 28.12.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 0998 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 28.12.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 13.06.2001 27.12.2016