UID: 14369102

Štefan Kasanický

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03491 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03491*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03491*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.02.2002
Evidenčné č.: 03212 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03212*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03212*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.02.2002