UID: 13800401

Ing. Ľudovít Molnár

Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Dunajská Streda
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MODULUS, Projektová kancelária
Štúrova 22, 929 01, Dunajská Streda, Slovenská republika
IČO: 31447309, DIČ: 2020367459, IČ DPH: SK2020367459
031/5527471
modulusds@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3619 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3619*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3619*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.04.2002
Evidenčné č.: 3619 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 3619*Z*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 24.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3619*Z*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 22.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.04.2002
Evidenčné č.: 05558 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05558*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05558*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 05046 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05046*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05046*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3619 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002