UID: 14479202

Ing. Ladislav Bielik

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00594 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00594*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00594*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00594 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00594*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie: 00594*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00543 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00543*10-21-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00543*10-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00543 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00543*10-21-23*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00543*10-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 00543 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00543*10-21-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00543*10-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001