UID: 14489491

Ing. Eugen Kozáček

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Dom + Technická kancelária P.S.
Horný val 24, 010 01, Žilina
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1062 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1062*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 16.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 1062*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 17.05.2008 Stav osvedčenia: Neaktívne od 16.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 1062 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 17.05.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.06.2001 16.05.2008