UID: 15079901

Ing. Barnabáš Máté

Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, mesto Rimavská Sobota
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Trhové námestie 6, 979 01, Rimavská Sobota
neuvedený
3349@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3349 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3349*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3349*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Evidenčné č.: 05136 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05136
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.05.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 05136
Stav odbornosti: Aktívna od 21.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.05.2011
Evidenčné č.: 04694 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04694
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.05.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 04694
Stav odbornosti: Aktívna od 21.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.05.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 3349 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 27.03.2002